Downloads

MIB_OID_UTILITY_NAVODY_REV1

Platí pre zdrojové sústavy typu LS150, LS1500, PS150, PS1500, PS700, PSI, STR, TIC okrem všetkých typov zdrojov LS110.

Nahraté: 12.11.2019

Stiahnúť

PMset2v1_6 SW pre nastavenie zdrojov

SW pre užívateľské nastavenie vybraných parametrov zdroja. Platí pre všetky zdroje typu: LS150.JS, PS1500.(x)S, PSI10.S, LS1500 s dohľadovou jednotkou LS1500.ZS BS Zmeny: - limit nabíjacieho prúdu je max 0.2xC - lepšia kompatibilita s WINDOWS 10

Nahraté: 15.06.2020

Stiahnúť

LS110_firmware_1.2.7

Zmeny oproti verzii LS110_firmware_1.2.4: - oprava nefunkčného zobrazenia nastavenia SNMP READ

Nahraté: 03.12.2020

Stiahnúť