Služby obrázok

Služby

Ďakujeme všetkým, ktorí nám zachovali svoju priazeň a vítame všetkých, o priazeň ktorých sa môžeme uchádzať.

 

Popri vydaní katalógu 2015 sme pripravili aj WEB stránku - www.imcopower.sk. Ponúkaný sortiment výrobkov sme rozšírili o UPS, BATÉRIE a produkty KOVO. Každý produkt je jedinečný svojim evidenčným a katalógovým číslom. K produktom sú dostupné katalógové listy, užívateľské príručky a vyhlásenia o zhode.

 

Zaviedli sme zasielanie informácií o stave skladových zásob batérií, o novinkách, pripravovaných akciách...

 

Vďaka modernému informačnému systému pokrývajúcemu všetky pobočky našej spoločnosti máme presnú evidenciu stavu zákaziek od ponukového konania až po expedíciu a fakturáciu. Poznáme požiadavky do výroby a zároveň vieme presne, v ktorom kroku výroby sa produkt nachádza.

 

SW podpora pre návrh elektroniky zdrojov, 3D kreslenie modelovanie finálnych produktov, ako aj SW pre výpočet batérií a skríň nás posúva do profesionálnych riešení