Slajder obrázok

Contact

IMCO POWER, s.r.o. tel.: +421 2 6446 3311
Polianky 18/A fax: +421 2 6920 1451
841 01 Bratislava e-mail: imcopower@imcopower.sk
IČO: 35693801
DIČ: 2020348539
IČ DPH: SK2020348539
Obchodný register

The main focus: Development and production of electronic power supplies


Bratislava

Konateľ spoločnosti

Ing.Vladimír Neumann
tel.: +421 2 6446 3311
mobil: +421 903 713 350
e-mail: neumann@imcopower.sk

Obchod, cenové ponuky

Ing.Miroslav Ochaba
tel.: +421 2 6920 1411
mobil: +421 903 632 170
e-mail: ochaba@imcopower.sk

Obchod, cenové ponuky

Mgr.Michaela Neumannová
tel.: +421 2 6446 3311
mobil: +421 903 633 170
e-mail: michaela.neumannova@imcopower.sk

Fakturácie

Ing.Dana Foltánová
tel.: +421 2 6446 3311
mobil: +421 905 635 927
e-mail: foltanova@imcopower.sk

Nákup, logistika

Peter Zboniak
tel.: +421 2 6920 1406
mobil: +421 948 449 050
e-mail: logistika@imcopower.sk

Novoť elektro

Vedúci prevádzky

Juraj Chudoba
tel.:
mobil: +421 948 541 202
e-mail: chudoba@imcopower.sk

Servisné stredisko

Vladimír Kovalčík
tel.:
mobil: +421 911 424 693
e-mail: servis@imcopower.sk

Novoť kovo

Prevádzkový riaditeľ

Ing.Martin Siklenka
tel.: +421 43 559 0288
mobil: +421 905 712 279
e-mail: siklenka@imcopower.sk

Asistent riaditeľa

Ľudmila Koleňová
tel.: +421 43 559 0288
mobil: +421 948 802 014
e-mail: kolenova@imcopower.sk

Kontaktný formulár